Vi driver tack vare pengar från Europeiska socialfonden och Leader Södermanland projektet “Klara färdiga gå med syftet att bidra till att fler ungdomar kommer ut i arbetslivet eller fortsätter att studera. Vi skall även bidra till integration, ökad jämställdhet och hållbarheten i samhället. Målet med projektet är att skapa ett praktik- och vägledningsprogram för ungdomar som inte går i skolan eller arbetar, men också att ta fram en plan för hur programmet ska bli en del av Hornuddens ordinarie verksamhet.