Vi drev under 2019-2021 projektet “Klara färdiga gå tack vare pengar från Europeiska socialfonden och Leader Södermanland  med syftet att bidra till att fler ungdomar kommer ut i arbetslivet och/eller fortsätter att studera. Ökad jämställdhet och hållbarheten i samhället var delar av syftet. Målet med projektet var att skapa ett praktik- och vägledningsprogram för ungdomar som inte går i skolan eller arbetar, men också att ta fram en plan för hur programmet ska bli en del av Hornuddens ordinarie verksamhet.
Här kan du se en kort film om vad Klara, Färdiga, Gå är. Det är Coompanion Sörmland som gjort den inom sitt projekt Nyttiga Affärer.