Vi driver tack vare pengar från Europeiska socialfonden och Leader Södermanland projektet “Klara färdiga gå med syftet att bidra till att fler ungdomar kommer ut i arbetslivet eller fortsätter att studera. Vi skall även bidra till integration, ökad jämställdhet och hållbarheten i samhället. Målet med projektet är att skapa ett praktik- och vägledningsprogram för ungdomar som inte går i skolan eller arbetar, men också att ta fram en plan för hur programmet ska bli en del av Hornuddens ordinarie verksamhet.
Här kan du se en kort film om vad Klara, Färdiga, Gå är. Det är Coompanion Sörmland som gjort den inom sitt projekt Nyttiga Affärer.