Under våren 2022 fick vi chansen att genom projektet Omtag.nu ta del av ett utvecklingsprogram med fokus på hållbarhetslagen och därigenom få stöd i att ta fram en hållbarhetsrapport med hjälp av konsultföretaget Pure Act Hornudden omfattas inte av kravet på att göra en hållbarhetsrapport. Trots det har vi valt att investera tid, energi och pengar på att upprätta en eftersom vi tycker att det är viktigt att vi tar ansvar för vår verksamhet och vi vet att det vi gör påverkar många andra än bara oss själva. Syftet med vår verksamhet har sedan starten 1988 varit att vi skall bidra till en hållbar framtid på flera sätt.

Genom att göra hållbarhetsrapporten har vi också fått insikt i vad vi ytterligare kan göra som vi inte hade insett tidigare och som Mats brukar trigga oss med att säga: “Try harder“. Samtidigt som det är stärkande att se att vi trots vår negativa miljöpåverkan med tex transporter också gör en hel del riktigt bra insatser för att vår framtid ska vara hållbar. 

En svår del arbetet var att välja ut vilka av de Globala målen som vi ska fokusera på – för alla är viktiga. Till slut valde vi ut sju stycken av de sjutton varav vi anser att vi bidrar eller kan bidra på olika sätt. De vi valde är

Här kan du läsa hela vår Hållbarhetsrapport. Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar.