Vi har förmånen att få vara med i odlingsprojekt ”Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion” som Skillebyholm är projektägare av. Det är EU-finansierat pilot- och samarbetsprojektet som pågår 2019-2022. Syftar är att bidra med praktisk och teoretisk kunskap om ekologisk odling av fleråriga grönsaker och målet är att vi ska identifiera odlingsvärda fleråriga grönsaker och att vi ska dela med oss av vad vi kommit fram till – så håll ögonen öppna!

VI är fyra företag som deltar i projektet och vi skall dra upp många olika sorter och ha försöksodlingar på våra gårdar. Odling kan ske på friland, tunnel, och i kallväxthus. Sortförsöken inleds med sikte på yrkesmässig försäljning av både småplantor och grönsaker, men plantskoleodling av fleråriga grönsaker för fritidsodlare kommer också att utvärderas.

Extra skoj är det för oss att möta andra ekologiska odlare i regionen och lära oss av varandra. Diskutera varför det funkar här men inte där. Vi skall även åka på studiebesök till mer erfarna odlare när det gäller fleråriga grönsaker. Vi kommer att berätta mer om projektet och vad vi lär oss – så håll koll!

Projektet leds av Skillebyholm och de odlande företagen är utöver oss på Hornudden: Under Tallarna, Förädlad samt Peterslunds ekoodling. Projektledare är Eva Johansson.