VÅRT KRETSLOPP

Våren 2009 öppnade vår gårdsbutik och matsal. En dröm som realiserades och ett utmanande projekt. Hållbarheten har alltid stått i fokus och kretsloppstänket är ständigt närvarande.

Med anläggningen menar vi inte bara matsalen och butiken utan hela byggnaden med tillhörande växthus. Vi har valt att värma vår anläggning med sjövärme. Det är en värmeväxlare som gör att vi kan ta värme från Mälaren till att värma upp för våra kryddor och våra gäster.

Dessutom har vi installerat separerande toaletter som leds vidare till vårt eget reningsverk där det omvandlas till sådant som vi kan använda som gödning. Det innebär även att alla som uträttar sina behov på Hornudden måste sitta ned, oavsett kön.

Alla matrester & vissa växtrester går ned i vår kompostanlägning där det omvandlas till näringsrik jord. Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet här på gården så boka tid för ett studiebesök.