VOLONTÄRER

Hornuddens trädgård är medlem i organisationen Workaway. Det innebär att vi tar emot volontärer och praktikanter från hela världen. Ursprung och ålder varierar hos de som kommer till oss, men intresset för människor och ekologi förenar.