VOLONTÄRER/VOLUNTEERS/INTERNSHIP

Hornuddens trädgård är medlem i organisationen WWOOF. Det innebär att vi tar emot volontärer och praktikanter från hela världen. Ursprung och ålder varierar hos de som kommer till oss, men intresset för människor och ekologi förenar. Att utveckla och utvecklas är en viktig del av vår verksamhet oavsett om det gäller någon som är här och hjälper oss under tre veckor eller sett till hela verksamhetens framtid. Numera pratar vi mer om resiliens*istället för hållbarhet när det gäller såväl företagande som människor och naturen.

The organic garden Hornudden accept volunteers (WWOOF) and those who want to do their internship concerning gardening, restaurant, tourism or just to develop their English. If you want to join us as a volunteer your are welcome to email: karin@hornudden.net  and tell the most important about yourself. To be a part of our team means that you respect other people and their choices but also that you want to develop your self, help others to develop and want to support when we continue to develop the place Hornudden. Resilience* is an important word for us and we are working to reach some kind of it.

*Resilience is the capacity of a system, be it an individual, a forest, a city or an economy, to deal with change and continue to develop. It is about how humans and nature can use shocks and disturbances like a financial crisis or climate change to spur renewal and innovative thinking.