Hösten 2018 skickade vi in en projektplan och ansökte om medel från Leader Sörmland för att genomföra ett projekt med syftet att vi bl.a ska bidra till att fler ungdomar kommer ut i arbetslivet eller fortsätter att studera samt öka hållbarheten i samhället. Inom projektet ska vi även skapa ett praktik och vägledningsprogram för ungdomar som inte går i skolan eller arbetar, och även utarbeta en plan för hur programmet blir en del av den framtida verksamheten på Hornudden.

Hur gick det där till? Varför ska Hornudden fokusera på ungdomar? Hållbarhet har vi “alltid” haft stort fokus på, men vägledningsprogram – hur då? Så här efteråt vet vi att det började i februari 2016 med att Michaela frågade om hon fick komma och arbetsträna hos oss. Hon var sjukskriven från sitt arbete som socionom sedan flera år och började känna att hon kanske skulle klara att testa på att lämna hemmet några timmar i veckan. Vi har sedan många år tillbaka tagit emot personer som behöver arbetsträna, praktisera etc så det var ingen grej för oss att säga ja.

Den Michaela som kom till oss då var en helt annan än den som i maj stod framför LAG i Malmköping och informerade om vår projektansökan. Det tog tre år med små steg (modell jenka) uppmärksamhet, anpassning, uppmuntran och många skratt! Redan under första halvåret började Michaela prata om att miljön och arbetssättet på Hornudden hade stor potential för rehabilitering och att hon kunde se möjligheter att hjälpa ungdomar “som hamnat mellan stolarna“, känner hopplöshet och som behöver olika sorters stöd. Vi pratade mycket om hur men vi var helt på det klara med att det var en lång resa dit “När jag blir friskare …” som hon uttryckte det.

Hösten 2018 började vi diskutera och fundera på “riktigt” om hur vi skulle kunna realisera Michaelas idé om en ny verksamhetsgren på Hornudden. Frågor som “Är det möjligt?” “Vilka ska vi samarbeta med?” är bara två exempel. Vi insåg att det skulle krävas mycket resurser för att lägga om verksamheten även om det bara är en del av den och för att kunna stötta ungdomar behövs tid och engagemang som vi inte skulle klara inom de ramar vi har i den ordinarie verksamheten. Efter några månaders sökande, många samtal och mail fick vi information om att det var möjligt att söka medel från Leader Sörmland. Vilket vi alltså gjorde och efter knappt ett år beviljade Jordbruksverket den ansökan som Leader Sörmland beviljat i maj.

LAG:s presidium hade vår ansökan på dagordningen redan i januari men det tog några turer, ändringar och möten innan den beviljades. För att komma igång som vi planerat så startade vi med två ungdomar enligt vår plan för att inte göra dem besvikna och för att komma igång. Under våren lärde vi oss mycket och vi kunde se att vårt arbetssätt redan efter tre månader gjorde skillnad för de deltagare vi hade. Vi har sett hur vi kan anpassa arbetssättet efter behovet. Detta har varit möjligt eftersom vi har och har haft ett strålande samarbete med Peter Hult och med Jobbtorg i Strängnäs kommun.

Vi skickade alltså in vår ansökan i november 2018 och fick beslutet beviljat i oktober 2019. Ska du avskräckas av detta? Svaret är NEJ. Vår ansökan var speciell och gällde en stor summa pengar (dock liten sett till det vi skall åstadkomma;). Dessutom var det första gången som LAG i Sörmland hade en ansökan som gällde socialfonden och det kan ha skapat osäkerhet inom gruppen. Fullt förståeligt även om det tagit mycket kraft hos oss och skapat osäkerhet om hur vi skall jobba och vad vi skulle våga göra när vi har väntat på beslutet.

Om du funderar på att dra igång ett Leaderprojekt så är det klokt att först prata med de som jobbar på Leaderkansliet. Leader Sörmlands kansli med Kristin Vetterato vid rodret är helt enastående och har ett starkt engagemang, hög kompetens och den service du kan önska. Hoppas att Leaderkansliet i ditt område är lika suveränt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *