Det grönskar finfint i växthusen och nu har vi även börjat sälja tomatplantor. Gårdsbutiken öppnar upp först under påsken, men genom REKO-ringar omkring oss når vi konsumenter i Mälardalen (Eskilstuna, Mariefred och Liljeholmen, Stockholm). Har du inte börjat handla dina lokala produkter genom REKO är det dags att prova. “I dessa tider” är det ett väl anpassat koncept som dessutom anpassar utlämningarna på olika sätt efter de direktiv som ges från våra myndigheter. REKO-administratörer lägger ner mycket engagemang för att det ska gå rätt till och så att vi ska kunna fortsätta att leverera direkt till dig som konsument även under Coronatider. För att du ska kunna ta del av REKO behöver du ha ett Facebook-konto eller känna någon som har ett och som också är intresserad av att handla lokalt direkt från producent.

Vi har fram tills nu inte varit så frekventa precis på REKO. Tror vi har varit där mer som konsument än som producent. Största anledningen är att vi inte har hunnit med det och i vissa fall att vi inte tyckt att vi haft tillräckligt med produkter för att det ska vara lönt. Nu är det lite skillnad … Vi ser också att vi inte är unika för det är fler producenter än vi som ökar på sitt REKO-deltagande och det är fler konsumenter som väljer REKO-handel. Du beställer i lugn och ro hemma och sen tar du dig till utlämningsplatsen för att hämta din kasse eller låda som redan är betald. Inget meck med kortbetalning och inget köande eftersom det nu styrs upp i förväg. I Mariefred på skärtorsdagen har vi delat upp det så de som fyller år i jan-juni får hämta sina varor de första 20 minuterna och de som fyller senare nästa tidsintervall. Andra REKO-ringar har andra regler – allt för att vi ska hålla oss friska – oavsett om du är konsument eller producent.

Jag brukar hävda att Andelsjordbruk är grejen och det vidhåller jag. Det blir extra tydligt “i dessa tider” när mycket vänds upp och ner. När vi inte kan resa som vi är vana vid och vi inte vet hur/om livsmedelstransporter kommer att ske över landgränser när det blir brist. Som en av våra andelsägare sa förra året “Blir det en kris så har i alla fall jag säkrat min tillgång på grönsaker”. Jag instämmer och kan å andra sidan kontra med att vi har säkrat stöd och hjälp i odlingen om gränser stängs och det som inte kan hända trots allt händer.

På Hornudden innebar Covid19 t.ex att ungdomar från Europa inte kunde ta sig till oss och vi fick organisera om vår planering, men när våra andelsmedlemmar blev varslade och fick mer fritid innebar det att vi fick mer hjälp av dem. I dag uppskattar vi Volvo och Scania på ett helt annat sätt än vi gjort tidigare. Alla nyplanterade äppelträden är nu beskurna, traktorn har fått ny belysning och till slut blev rädisorna sådda. Svårt att med ord beskriva känslan när vi hör att de vill “hjälpa till” så att Hornudden finns även på lång sikt. Skriver det igen: Andelsjordbruk är grejen när vi ser till resiliens och hållbarhet – såväl social som ekonomisk och ekologisk.

REKO är ett bra komplement när inte modellen med Andelsjordbruk passar – oavsett om du är producent eller konsument. Båda tjänar på det och ges en annan möjlighet att bygga en relation men också samhället, biologiska mångfalden drar nytta av detta koncept. Långsiktigt är nog relationen den viktigaste biten för den bidrar till förståelse och ger möjlighet till att lära oss mer om varandras möjligheter, behov och önskningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *