Äntligen – först efter 100 år med kvinnlig rösträtt valdes en kvinnlig statsminister – i 7 timmar levde vi i tron att vi hade en kvinna som statsminister för första gången. Men så var inte fallet eftersom hon inte hann tillträda! Vi Sverige slår oss gärna för bröstet när det gäller jämställdhet, men vi har fortfarande stor “utvecklingspotential”. Vi blev sist i Norden att välja en kvinnlig regeringschef! Det är underordnat vilken politisk åskådning som kvinnan jobbar för – det handlar om att glastaket är spräckt och bredden på förebilder för Sveriges unga kvinnor och flickor ökas. Det handlar inte om att någon revolution skett men – en förändring för “enligt en rapport från den svenska Jämställdhetsmyndigheten har kvinnor i Sverige svårare att avancera till ministerposter, de diskrimineras i de interna karriärvägarna på kommunal nivå och kvinnor i ledande positioner utsätts för mer hat och hot.” Sen är det bara att beklaga att det blev som det blev, men enligt den senaste informationen väntas Magdalena Andersson röstas igenom som statsminister för andra gången på måndag för att sen tillträda som statsminister.

Jag lärde mig mycket när vår äldsta dotter Viveca skrev sin bok “Hur jämställt är Sverige”  dels när jag läste den, men också när vi hade flera intressanta diskussioner. Det var lärorikt,  men inte så kul att lära sig mer om hur det fungerar i vårt land. Jämställdhet har alltid varit viktigt för mig oavsett om det gäller vårt företagande, fostrande av egna barn och i diskussioner med alla ungdomar som vi genom åren haft hos oss på Hornudden. Kanske har Mats´ och min arbetsfördelning påverkat ungdomar från hela världen mer än diskussionerna för det är många som kommit till mig med frågor om tvätt tex. och när jag då skickat dem till Mats har de höjt på ögonbrynen.

Har du koll på de Agenda 2030 17 globala målen för hållbar utveckling? När vi “mötte” dem för fem år sen så var vi lite frågande: Hur ska vi lära oss och ta till oss alla dessa ambitiösa mål, men det senaste året har vi faktiskt haft med dem i vår företagsutveckling. Att tvingas tänka utifrån de globala målen är nyttigt. Vilka av dem har ni fokus på i din organisation (företag, kommun, avdelning??). 

Här på Hornudden har vi begränsat oss när det gäller vilka mål vi kan klara att bidra till och i vår verksamhet är vår ambition att vi skall bidra till att nå 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 och 16. Det innebär ju INTE att vi ställer oss utanför att bidra till övriga, men vårt fokus kommer vi att ha på just de elva. Av dessa har vi förstås några “favoriter” och det är 3 (god hälsa och välbefinnande), 4 (god utbildning) 5 (jämställdhet) 10(minskad ojämlikhet) 12 (hållbar konsumtion och produktion) 13 (bekämpa klimatförändringar) 15 (ekosystem och biologisk mångfald) och 16 (fredliga och inkluderande samhällen).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *