Matlust Utvecklingsnod och Beras International har tagit initiativ till att starta Sveriges första Ekodistrikt i landskapet Sörmland! Detta är en del av en global rörelse med målet att bidra till ett hållbart matsystem baserat på lokala och förnyelsebara resurser. Dessa båda organisationer bjöd in till en workshop för att ta de första stegen i bildandet av Ekodistrikt Sörmland och vi var drygt 40 personer som begav oss till Södertälje Science park vid lunchtaget i onsdags.

Workshopen riktade sig till aktörer i landskapet Södermanland, dvs utöver Södermanlands län även kommunerna i Stockholms län söder om Mälarens utlopp vid Slussen. Inför workshopen fick välja vilken aktörsgrupp vi ville lägga vårt engagemang i under eftermiddagen. Jag valde förädling/restaurang och Mats valde lantbruk/trädgårdsodling och det var flest som valde den gruppen. I min grupp var vi sju kvinnor som diskuterade och utbytte erfarenheter. Som vanligt när vi ska diskutera så vill vi ju veta vilka de andra är (vidga vårt nätverk ) och gruppen var väldigt diversifierad sett till erfarenhet och verksamhet. Som vanligt när det är workshops så är det ju ALLTID för kort tid, man hinner lagom presentera sig och bestämma vad vi ska diskutera så är tiden slut. Eller hur, känner du igen dig? Hur som så hade vi givande diskussioner så vi fick ihop till vår 5 minuters presentation inför övriga.

Bildandet av ett ekodistrikt handlar om att samla olika aktörer inom en region för att gemensamt hitta lösningar för att öka matsäkerheten, skapa arbetstillfällen och utveckla ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart livsmedelssystem. Under ca tre års tid med start 2023 kommer utvecklingen av Ekodistrikt Sörmland delvis kunna finansieras genom medel från Interreg Baltic Sea Region.

Definitionen på ett Ekodistrikt är:

Ett ekodistrikt är ett geografiskt område där jordbrukare, allmänhet, turistnäring,sammanslutningar och myndigheter ingår avtal om hållbar förvaltning av lokala resurser på
grundval av ekologiska principer och metoder. Målet är att maximera områdets ekonomiska och sociokulturella potential. I begreppet ekodistrikt ingår livsstil, kost, mänskliga relationer och naturfrågor. Detta leder till att den lokala jordbruksproduktionen uppskattas av konsumenterna och därmed får ett högre marknadsvärde.”

Det hade varit önskvärt att fler restauranger hade deltagit och definitivt fler kommuner för i onsdags var det bara Nyköping, Södertälje (förstås) och Ekerö som fanns på plats. Men detta är ju bara början så förhoppningsvis kommer alla rusande när det är mer tydligt vad det handlar om för engagemanget finns ju i Strängnäs – i alla fall inom Måltidsservice – det vet vi!

Det finns en hel del att läsa och lyssna till om du vill veta mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *