Om du är osäker på om Andelsträdgården passar dig så läs texten nedan och svara på frågorna så får hjälp att ta beslut. Maila oss kontakt@hornudden.net om du har frågor och när du vill anmäla dig. Quizen har vi lånat/inspirerats av Daniel på Mylla.

En andelsträdgård är ett partnerskap mellan trädgårdsodlare och dig som konsumerar produkterna. Att vara medlem i en andelsträdgård innebär mer än att hämta ut en låda med grönsaker varje vecka – det är en långsiktig relation som bygger på ömsesidigt förtroende. Att vara medlem i en andelsträdgård passar inte alla – är du osäker på om andelsjordbruk passar dig kanske följande frågor kan vara till hjälp.

Vill du ha en relation till den som odlare dina grönsaker?
En anledning till att vi driver vår andelsträdgård är att vi får kraft och energi av mötet med våra andelsmedlemmar. Att få positiv feedback och hjälp i trädgården, planerar tillsammans och får en ”utökad familj” ger oss mod att testa nya grödor. Den uppskattning vi får gör att vi känner oss extra stolta över det vi gör och är en viktig drivkraft i vårt arbete.

Men är det viktigt för dig hur vi har det? När du blir medlem i vår andelsträdgård ger du samtidigt ett löfte till oss att du kommer att stå vid vår sida under hela säsongen. Då är det viktigt att känna till att odling alltid är förknippat med en viss risk. Vi kan bara göra vårt bästa, men i slutändan är vi underordnade naturens krafter. Å andra sidan kan det bli en extra stor skörd av sallat eller tomater, och det kommer du att märka i din låda.

Att bli medlem i vår andelsträdgård handlar kanske mer om att ge sitt stöd till vår trädgård och att få riktigt goda grönsaker än att få mycket grönsaker för sina pengar. Läs gärna den meningen igen – inser du betydelsen?

Så, hur tänker du?
* Ja, jag bryr mig om er som odlar mina grönsaker.
* Nej, er verksamhet har ingen större betydelse för mig
.

Vill du testa nya grönsaker?
Som andelsmedlem äter du efter säsong, och du kommer troligen att få en någon grönsak som du inte hade valt i mataffären. Att vara andelsmedlem är för många en smakupplevelse och det är bra om du kan ge alla grönsaker en ärlig chans. Google är fantastiskt!! Vi gör en skördelista som går ut till alla medlemmar ett par dagar innan leverans, men ibland sker snabba ändringar med kort varsel och vi kan behöva stryka eller byta ut någon gröda. Vissa gillar den här spontaniteten, andra blir stressade av den. Behöver du mer kontroll och vill följa de recept du planerat för – i så fall är andelsjordbruk inget dig.

Är du villig att testa nytt och improvisera i köket?

* Självklart, det är inga problem.
* Nja, jag håller mig helst till min plan.

Bryr du dig om matens kvalitet?
Vi får ofta höra att våra medlemmar inte klarar att köpa vissa grönsaker i affärer numera eftersom smakskillnaden är så stor jämfört med det de fått i lådan från oss. Det gläder oss att skillnaden är stor och att det gör att många andelsmedlemmar väljer bort tomater, gurka och sallat när lådsäsongen är över.
Schysst mat är för oss den lokala mat som är i säsong och ekologiskt odlad. Om du gillar att laga mat och verkligen bryr dig om hur den smakar så kommer du säkert att uppskatta att vara en del av vår andelsträdgård.

Hur mycket betyder smaken för dig?
* Smaken är superviktig
* Smaken är inte lika viktig som priset

Är det viktigt att göra fynd?
Som andelsmedlem ger du oss ett förtroende med dina pengar som du betalar in i förväg, och detta är naturligtvis ett förtroende vi vill återgälda genom att ge dig valuta för pengarna. Men se det hellre som att du köper en hel upplevelse snarare än en anonym grönsakskasse, och fråga dig vad det är värt för dig?
Går du med i vår andelsträdgård är du med på vår gemensamma ”utvecklingsresa” där inget år är det andra likt. Det handlar nämligen också om din egen matresa där du lär dig nytt och utökar din förståelse för vad det innebär att producera och att vara producent. Men även att du ges möjlighet att påverka vad som erbjuds. Våra frivilliga arbetsdagar är viktiga upplevelser för vissa medlemmar medan andra väljer att inte delta. Frivilligheten är en viktig del -det ska vara lustfyllt att vara en del av vår andelsträdgård.

Känner du fortfarande att ett andelsjordbruk är rätt för dig?
* Ja, jag är med fullt ut.
* Nej, jag vill ha så mycket grönsaker som möjligt för mina pengar.

Har du svarat ärligt på de fyra frågorna så vet du antagligen om andelsjordbruk är något för dig eller inte.
Maila oss och anmäl dig om så är fallet – du är varmt välkommen i gänget.