MUSTERI

Inlämning av äpplen och försäljning av must och cider sker numera inne i Strängnäs, på Mariefredsvägen 35 (gamla fermenta).
Mer information hittar ni på Pomologiks hemsida pomologik.se.