Vi gillar projekt. Lite för mycket, om vi ska vara ärliga, och har ibland svårt att prioritera för vi vill ju göra “allt”. Det är alltid nya projekt på gång hos oss på Hornudden och vi är gärna med när andra startar, för oss, intressanta projekt. Vi skulle önska att vi också kunde starta samarbetsprojekt i större grad än vi gör i dagsläget. Här är ett stort projekt som vi driver och kommer att dra slutsatser från under hösten 2021. Och ett annat spännande projekt är detta som gäller perenna grönsaker.

Andra odlingsprojekt som vi kör här på Hornudden är vår fruktträdgård med knappt 500 äppelträd och vår pergola med humle. Fruktträdgården har vi precis startat och har vidlyftiga planer för och humlen har vi redan serverat i dryckesform tack vare Pomologik