Vi har ju fått lära oss att “Önska får man alltid!” och vi är många vars högsta önskan 2024 är “Fred på jorden”. Det är snart två år sedan Ryssland anföll Ukraina, och för de av oss som inte har bästa kollen på vad som  händer internationellt var det en chockartad upplevelse. Var vi inte på väg mot en fredligare värld med vilja till försoning och samlad kraft innan dess? Nej, så var alltså inte fallet för anfallet på Ukraina var planerat sen länge och vad vet jag om vad allt som ligger bakom det dödande som sker i Gaza nu. Fred på jorden är den viktigaste önskan och den hänger ihop med önskan om en hållbar utveckling i världen. Krig är en av de mest ohållbara aktiviteter mänskligheten har. Vad kan du och jag göra? Olika förutsättningar och vi får bidra till en fredligare värld på de sätt vi kan utifrån de möjligheter vi har.

Här på Hornudden kan vi bidra med att arbeta för en lokal beredskap vid ev. kris, krig, pandemier mm och vi är lyckligt lottade att även vår kommunledning har det med i sin planering och prioriterar att köpa vissa livsmedel från lokala producenter där vi är en av dessa. Vi kan i vårt lilla företag tänka och  planera långsiktigt så att vi med mindre förändringar kan anpassa vår produktion utifrån att efterfrågan förändras när det sker stora förändringar i vår omvärld. Det är inte enkelt och i dagsläget har vi ingen plan men bara att börja tänka på att göra en plan är ett första steg. Tillgången på insatsmedel i odlingen och drivmedel är förutsättningen för att kunna odla och det är bara ett exempel. Borde vi redan nu börja ta mer eget frö för att både lära oss för att ha en reserv, det är ett exempel på vad vi funderar över.
 
Samtidigt som mycket oroar oss är det viktigt att ta vara på det som ger energi och glädje. Precis som de senaste åren så ser vi fram emot “Korv och brödrundan” som Sörmlandsmatkluster arrangerar i början av mars. En härlig vinterfest som vi kommer att delta i, men som vi inte börjat planera än. Du som besökt oss eller något av övriga företag under andra lördagen i mars vet att det är en “kul grej” och för dig som det blir premiär så kan vi lova en opretentiös måltidsupplevelse. Korv och bröd kan vara så mycket och så olika så bara det är värt en tur ut på landsbygden – du är varmt välkommen!

Kärnorna i vår verksamhet kommer att bibehållas under 2024 och det är dels vår lunchservering och dels vår andelsträdgård men vi kommer även utöka med olika middagar. Det är osäkert om det blir någon Ciderfestival och om det blir kommer vi att “skruva” på upplägget och göra stora förändringar. Vi återkommer i ämnet när vi vet mer. Under påsken kommer vi att ha öppet på långfredagen och på påskdagen, det har blivit en tradition som fungerar bra även personalmässigt så vi kör vidare på det även under 2024.

 

En ny del av verksamheten är vinägerproduktionen som vi startade under hösten 2023 och kommer att vidareutveckla kontinuerligt, det är ju det som driver oss – utveckling. Det kommer att bli flera olika sorter och rätt stort fokus på bärvinäger framöver. Vi har en hel del bär som vi vill förädla till annat än marmelad.

Vi fortsätter även vårt samarbete med skolorna i Strängnäs kommun och tar emot ungdomar som slutat gå till skolan och behöver stöd att komma tillbaka till studier eller annan aktivitet. Genom projekt på Thomasgymnasiet och tillsammans med Horntorpet jobbar vi på för att bidra till minska antalet hemmasittare i Strängnäs. Vi drivs av för att få till samhällsutveckling och förändring behöver civilsamhälle, företag och det offentliga hitta nya vägar att samarbeta – och det har vi lärt oss den hårda vägen att det är inte lätt, men givetvis måste det gå.

Så som du läser så kommer det att hända “grejer” här för givetvis har vi inte allt planerat än mer än att vi kommer att servera lunch den 27:e januari och den 24:e februari. Än så länge är det inte bokningsbart, men om du vill boka redan nu så går det utmärkt att maila boka@hornudden.net

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *