Under måndagen genomfördes ett möte med temat “Hållbart jordbruk – grönsaker” hos oss på Hornudden. Arrangörer var Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland och Beras International. Det var mer än fullt i restaurangen och stor del var faktiskt odlare. Rätt ofta när det arrangeras liknande möten så är större delen rådgivare/tjänstemän. Inget ont om det, men det blir liksom inte samma utbyte av erfarenhet när det är ett fåtal odlare med olika inriktning. Här blev det ett rum fyllt med odlings- och företagskompetens! Så coolt! Från de som odlat närmare 40 år till de som är precis i starten av sin ekologiska odling. Från KRAV-ordföranden till de som odlar konventionellt och de som odlare “enligt ekologiska principer”. Från kockar till rådgivare! En kreativ mix, med andra ord.

Jag brukar försöka passa mig för att använda “hållbar” för vad säger det? Nu är ju allt som någon vill sälja “hållbart” oavsett om det är en hårspray, bananer eller en företagsidé. Hållbart har blivit “lägsta nivån” för allt ska vara hållbart – i alla fall i affärsplanen …

Men Hans von Essen som är en del av Beras började med att tydliggöra vad Beras anser är ett “Hållbart matsystem”:
Enligt Hans och Beras är ett hållbart matsystem en samverkan mellan:
1. Ekologiskt kretsloppsjordbruk – ett jordbruk med både växtodling och djurhållning baserat på gårdens egna resurser – se även Dans kommentar i ett tidigare blogginlägg.
2.Östersjövänlig mat – God, hälsosam mat där 80 % av kosten består av vegetabilier och som är lokalt och ekologiskt producerad.
3.Hållbara matsamhällen – Ett samhälle med kretsloppsjordbruket i centrum och baserat på kretslopp och förnyelsebara resurser.
En vision värd att eftersträva! Här handlar det ju om att vi måste ändra vårt sätt att tänka och få till ett systemskifte i samhället. För egen del så skulle vi gärna ha djur på gården, men i dagsläget kan vi inte lösa det investerings- och arbetsmässigt. Ska vi bli ett hållbart kretsloppsjordbruk krävs samarbete med andra företag som har djur. Något som vi lärt oss under åren är att det oftast handlar om timing. Det som i ett skede i livet ses som helt omöjligt kan vara genomförbart i ett annat skede. Det kan handla om det skett utveckling i samhället som öppnat upp för andra möjligheter, men även att plötsligt har du personer om kring dig som kompetens som företaget saknat. Då gäller det att se öppningen och klara av att ändra från “omöjligt” till “görbart”. Kanske inte på det sätt du tänkt i första skedet med resultatet kan vara “good enough”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *