Vi fortsätter att fira genom att dela kunskap.
Denna gång är det Sofia Nygren och Annika Gustavsson som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet från Omställningsrörelsen. Vi äter tillsammans, lyssnar, diskuterar, reflekterar och går hem med ny kunskap och spännande perspektiv.
– Det är planen! Mer info kommer – men boka kvällen den 25:e september från klockan 18.30