Fram till och med den 29:e november kan vi alla tycka till om den sörmländska livsmedelsstrategin som är på remiss. Det är bara att läsa och sen skicka in synpunkter, förslag mm. Hur mycket man kommer att ta hänsyn till allmänhetens åsikter har jag ingen aning om men jag gillar att vi i alla fall har chansen att uttrycka våra åsikter. Projektledaren Karin Larsson har varit på turne´ i Sörmland för att fånga upp olika målgruppers åsikter och idéer så det har funnits en hel del tillfällen innan detta att ge input.

Jag roade mig med att räkna ord. Varför det? jo för att jag upplevde att ordet Hållbarhet var flitigt förekommande. Ordet Ekologiskt däremot förekommer en gång (klicka – den är bra;) utom när man citerar FN eller den nationella livsmedelsstrategin.

Hållbart förekommer ca 30 ggr, miljö 27 ggr, vilt 21 ggr, kompetens och kunskap 14 ggr var, lönsamhet 9 ggr, grönsaker 6 ggr, långsiktig 5 ggr, beredskap 4 ggr, resiliens* 3 ggr och kommunikation 2 ggr. Intressant, eller hur? Hade trott att långsiktighet skulle vara nästa lika vanligt som hållbart och hoppats på att kompetens, kunskap och lönsamhet skulle vara vanligt förekommande. Jag har inte skärskådat utan gjorde det lätt för mig eftersom jag på ett enkelt sätt ville få en bild av vad som anses viktigt i remissen. I dokumentet används FN:s definition av “Hållbarhet” = “En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra på kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska hållbarheten“.

En fråga som jag ställer mig är: Vad innebär social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet? För dig, för mig, för den tjänsteman på länsstyrelsen som är ansvarig för den regionala livsmedelsstrategin, för banktjänstemannen som beviljar lån till företag inom livsmedelsbranschen i Sörmland etc. Det är ingen lätt fråga och jag vet att vi lägger in olika tolkning av begreppen. Vi har olika perspektiv. En annan fråga är vem har tolkningsföreträde? Det finns ju faktiskt de som anser att oekologiskt lantbruk är hållbart trots att produktionen av ett kilo konstgödning kräver ett kilo olja.

Även Handlingsplanen kan vi tycka till om. Där nämns inte ekologiskt alls.

*Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. För ett ekosystem, såsom en skog, kan detta innebära att klara av stormar, bränder och föroreningar, medan det för ett samhälle kan innebära en förmåga att hantera händelser som politisk oro och naturkatastrofer på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

One Comment

  • Hej odlar ni inte sallad i snö ?
    Det har jag prövat och det gick över förväntan tills haren käka upp de för mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *