Hornuddens värdegrund

På ett inspirerande och lustfullt sätt driver Hornuddens trädgård utvecklingen framåt inom hållbara måltider, ekologisk odling och uthållig besöksnäring.

SONY DSC _DSC3042 Smultron-röda
Måltider och odling är lustfyllt och det vill vi förmedla på Hornudden till våra gäster genom de produkter och tjänster som vi erbjuder. Vi inspirerar till ökad odling på landsbygd och i städer och vi  erbjuder kunskap om vad hållbart och uthålligt innebär i praktiken. Därigenom vill ge våra besökare, samarbetspartners och kunder redskap som underlättar de dagliga och viktiga vardagsvalen när det gäller matkonsumtion och -produktion.

Sveriges besöksnäring är i en utvecklingsfas, särskilt på landsbygden och vi på Hornudden är med och skapar en uthållig besöksnäring som är lyhörd för besökarnas önskemål och behov.

Ebbaplanterar SONY DSC SONY DSC