Hållbar hemkunskap för vuxna

En kortkurs för dig som känner dig osäker på eller vill lära dig mer om hur du ska laga och vad du ska äta för att minska din påverkan på vårt gemensamma klot. En kväll med teori, diskussion och övningar samt en söndag med diskussion och gemensam matlagning.

Teori och praktik varvas, vi delar med oss och lär oss av varandra.
Möjlighet till fortsättningskurs finns.

Lektion 1: torsdag den 1:a mars kl. 19-21.30 inkl. fika
Lektion 2 med matlagning: söndag den 11;e kl 9,30-15
Föredragshållare: Mats & Karin Sjöstedt
Pris: 1500 kr
Max 6 deltagare
Anmälan senast 18:e februari till kontakt.@hornudden.net