21:a april – Jenny Sjöblom :”Lokal livsmedelsproduktion – en modell för idealister?”

Torsdagen den 21:a april är det dags för nästa diskussionscafé och denna gång är det Jenny Sjöblom som kommer och berättar om CSA. Jenny jobbar på Vinnova och förra året skrev hon sin magisteruppsats med rubriken Från konsument till medproducent : förekomsten och utvecklingen av Community Supported Agriculture i Sverige. Under kvällen kommer hon att föreläsa utifrån uppsatsen, hennes reflektioner och erfarenheter som hon gjort gällande lokal livsmedelsproduktion och -konsumtion. Vilka förändringar krävs för att den lokalt producerade maten ska kunna konsumeras lokalt- sett till både konsument och producentbeteenden/vanor/arbetssätt?? Är det möjligt överhuvudtaget att producera livsmedel och leverera lokalt och samtidigt ha ett långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart företag?
Tid: Torsdag 21.a:e april kl. 18,30
Program: Fika kl. 18,30-19 och därefter föreläsning och diskussion
Inträde: 100 kr för macka och te/kaffe
Boka din stol och fika på vår hemsida

Varmt välkommen till en spännande kväll!

CSA =Community-supported agriculture eller  Community-shared agriculture: