8:e mars: Maria Warne – Vem tillhör det offentliga rummet?

Den Internationella Kvinnodagen kommer Maria Warne, Mittuniversitetet och föreläser under rubriken:  Vem tillhör det offentliga rummet?  Tankar och reflektioner om att vara kvinna i offentliga miljöer. Vi lyssnar på Maria, ställer frågor, diskuterar och fikar!

Tid. kl.18,30-21
Ekosemla och kaffe/te i pausen
Kostnad: 150 kr
Anmälan till kontakt@hornudden.net senast den 6:e mars.

Vem är Maria?
Uppväxt i Strängnäs, numera boende i Östersund, och undervisar på Mittuniversitetet inom Programmet Hälsa och rehabilitering i arbetslivet. Hon forskar dessutom sedan flera år och under 2 år har hon bedrivit forskning om gymnasieflickors psykiska hälsa och välbefinnande tillsammans med professor Katja Gillander Gådin.  Marias forskning har  genom åren varit inriktade på skolan som arena och hur ett strategiskt arbete att bygga stödjande miljöer kan möjliggöra bättre hälsa hos eleverna.

Vi lärde känna Maria när hon hade sitt födelsedagskalas här på Hornudden. När hon började prata om sin forskning så kände vi att vi vill höra och lära oss mer av Maria – och så blir det. Denna gång med fokus på det offentliga rummet. Maria har tillsammans med kollegor skrivit  Torget: en plats för hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv”
Där de bland annat ställer frågan: ”Hur ska torget användas, vems behov ska ges företräde när behoven krockar? Det skulle kunna uppstå en konflikt mellan skateboardåkaren som använder torget för att åka på, hög fart och den gamla med gångsvårigheter och andra begränsningar som söker avkoppling.”
Välkommen till en intressant diskussionskväll!